banner image
HİZMETLER

YAPI DENETİM

YAPI DENETİM

Yapı denetimin amacı, 4708 sayılı kanunun 1. maddesinde tanımlandığı gibi; “Can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

Ağahan Yapı Denetim olarak, önceliğimiz, insanların yaşam alanlarının, can ve mal güvenliğini sağlayacak şekilde, kanunlara uygun olarak inşa edilmesini sağlayıcı denetimleri yapmaktır.

Ağahan Yapı Denetim, inşaat projelerinde aşağıdaki denetimleri, kanunların gösterdiği çerçevede sürdürmektedir:

1 ) Plân ve projelerin incelenip onaylanması

2) Ruhsat dosyasının hazırlanıp başvurunun yapılması

3) Demir deneylerinin yapılması

4) Binanın aplike edilmesi ile ilgili idare onayı

5) Kalıp ve demir kontrolü

6) Beton dökümü

7) Duvarların kontrolü

8) Elektrik ve sıhhi tesisat kontrolü

9) Yapı kullanma izni ve bağımsız bölüm kullanma izni